Apostilė

Vertimų biuras „Kalbų gausa“ apostilizuoja dokumentų originalus, išduotus Lietuvos valstybinių institucijų. Dokumentas apostilizacijai turi būti pasirašytas atsakingų (įgaliotų) asmenų ir užantspauduotas herbiniu anspaudu.

Galime apostilizuti notaro patvirtintą dokumento kopiją.
Kiek kainuoja dokumentų tvirtinimas apostile?

Vieno dokumento apostilizacija – 30 eurų.

Dokumento kopijos (1) apostilizacija – 35 eurai.

Dokumento išsiuntimas registruotu laišku – 10-20 eurų.

Kaip užsakyti dokumentų tvirtinimą apostile?

Jums tereikia:

1) Paskambinkite mums (8 5 260 8546) arba parašykite (biuras@kalbugausa.lt)

2) Dokumentus tvirtinimui išsiųskite paštu, per kurjerį ar skubių siuntų skyrių.

3) Mes pasirūpinsime dokumentų apostilizavimu ir grąžinsime (išsiųsime) Jums.

 
Apostilės pavyzdys


Kas yra apostilė?

Tai yra pažyma, kuria oficialiai patvirtinamas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas. Dokumentai su apostile galioja visose valstybėse, prisijungusiose prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

 

Išsamus apostilės aprašymas:

Apostilė –

pažyma, kuria oficialiai patvirtinamas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas, atitinkanti pridedamą prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo esantį pavyzdį.

Pažymoje esantys parašas, antspaudas ir ženklas netvirtinami. Apostilės tekstas gali būti išdėstytas oficialia ją išduodančios valstybinės institucijos kalba. Be to, antraštės gali būti pateiktos ir keliomis kalbomis. Pavadinimas APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) turi būti rašomas prancūzų kalba.

Apostilė yra patvirtinimo patvirtinimas. Apostile galima tvirtinti tiek originalą, tiek ir prieštai notaro patvirtintą originalo kopiją. Dokumentai su apostile galioja visose valstybėse, prisijungusiose prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. Sutarties šalys, ratifikavusios konvenciją, privalo turėti registrą arba kartoteką, kurioje daromi įrašai apie išduotas pažymas, nurodant pažymos eilės numerį ir išdavimo datą; dokumentą pasirašiusio asmens pavardę ir pareigas, o nepasirašytuose dokumentuose – antspaudą arba ženklą uždėjusią valstybinę instituciją. Bet kurio suinteresuotojo asmens prašymu valstybinė institucija, kuri išdavė pažymą, privalo patvirtinti, ar pažymoje esantys įrašai atitinka registro arba kartotekos duomenis.