Apostilė

Vertimų biuras „Kalbų gausa“ apostilizuoja dokumentų originalus, išduotus Lietuvos valstybinių institucijų. Dokumentas apostilizacijai turi būti pasirašytas atsakingų (įgaliotų) asmenų ir užantspauduotas herbiniu anspaudu.

Galime apostilizuti notaro patvirtintą dokumento kopiją.paper and help me feel

Kiek kainuoja dokumentų tvirtinimas apostile?

Vieno dokumento apostilizacija – 20 eurų.

Dokumento kopijos apostilizacija – 25 eurai.

Dokumento išsiuntimas registruotu laišku – 10 eurų.

Kas yra apostilė?

Tai yra pažyma, kuria oficialiai patvirtinamas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas. Dokumentai su apostile galioja visose valstybėse, prisijungusiose prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

Apostilės pavyzdys

Kur galima dokumentus tvirtinti apostile?

Lietuvoje išduotus dokumentus tvirtinti apostile galite tik Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje (J. Tumo-Vaižganto g. 2, 105 kabinetas, LT-01511 Vilnius). Dokumentai priimami darbo dienomis 9-12 val., atiduodami 13-17 val. Ministerijos telefonas pasiteiravimui: +370 (5) 236 2613.

Ar

Whether you want to produce a, a cover letter for an job or a professional resume, in becoming a paper author, the first step is to find a good writing computer software. It is time to understand how to format your job so it is acceptable As soon as you have this software. In fact, all authors should find out how to be very organized pay for essay working on one or when making a document. If you’re still unsure about the way to format your work, the best method to understand to become a paper writer is to write something, and look at your personal work. If you can not compose yourself, learn to talk or watch somebody else do it.

būtina dokumentus legalizuoti vykti pačiam?

Vertimų biuras „Kalbų gausa“ Vilniuje teikia dokumentų legalizavimo paslaugą. Jei Jūs neturite galimybės atvykti į LR užsienio reikalų ministeriją – už jus tai padarysime mes.

Kaip užsakyti dokumentų tvirtinimą apostile?

Jums tereikia:

1) Paskambinkite mums (8 5 260 8546) arba parašykite (biuras@kalbugausa.lt)

2) Dokumentus tvirtinimui išsiųskite paštu, per kurjerį ar skubių siuntų skyrių.

3) Mes pasirūpinsime dokumentų apostilizavimu ir grąžinsime (išsiųsime) Jums.

 

Išsamus apostilės aprašymas:

Apostilė –

pažyma, kuria oficialiai patvirtinamas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas, atitinkanti pridedamą prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo esantį pavyzdį.

Pažymoje esantys parašas, antspaudas ir ženklas netvirtinami. Apostilės tekstas gali būti išdėstytas oficialia ją išduodančios valstybinės institucijos kalba. Be to, antraštės gali būti pateiktos ir keliomis kalbomis. Pavadinimas APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) turi būti rašomas prancūzų kalba.

Apostilė yra patvirtinimo patvirtinimas. Apostile galima tvirtinti tiek originalą, tiek ir prieštai notaro patvirtintą originalo kopiją. Dokumentai su apostile galioja visose valstybėse, prisijungusiose prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. Sutarties šalys, ratifikavusios konvenciją, privalo turėti registrą arba kartoteką, kurioje daromi įrašai apie išduotas pažymas, nurodant pažymos eilės numerį ir išdavimo datą; dokumentą pasirašiusio asmens pavardę ir pareigas, o nepasirašytuose dokumentuose – antspaudą arba ženklą uždėjusią valstybinę instituciją. Bet kurio suinteresuotojo asmens prašymu valstybinė institucija, kuri išdavė pažymą, privalo patvirtinti, ar pažymoje esantys įrašai atitinka registro arba kartotekos duomenis.

 smoukifireshotgramblr instagrambest budget plannerдоставка посылок из китаяyandex.ya