ANGLŲ KALBOS LYGIAI

BEGINNER LYGIS

Beginner (A0) – Niekada nesimokėte anglų kalbos. Nesuprantate, kai yra kalbama šia kalba arba suprantate tik keletą pagrindinių frazių ar žodžių.

Baigus Beginner kursą Jūs mokėsite: Anglų kalbos raidyną, išmoksite garsus bei tarimo ypatumus. Įgysite pradinį žodyną: išmoksite skaičius, savaitės dienas, mėnesių pavadinimus, metų laikus. Susipažinsite su gramatinėmis struktūromis (esamuoju, būtuoju laikais). Išmoksite palaikyti lengvą pokalbį: pasisveikinti, užduoti klausimus, atsakyti į juos. Išmoksite skaityti ir rašyti.

ELEMENTARY LYGIS

Elementary (A1) lygio studentas laisviau naudoja anglų kalbą, gali užduoti ir atsakyti į paprastus klausimus, palaikyti lengvą pokalbį, sudaryti sakinius, turi pradinį žodyną.

Baigus Emelentary lygio kursą Jūs mokėsite: tinkamai naudoti gramatines struktūras, palaikyti pokalbį kasdieninėmis temomis (šeima, darbas, buitis ir t.t.), dar labiau praplėsite savo žodyną, skaitysite ir suprasite lengvus tekstus bei kai kurias knygas, išmoksite rašyti darydami vis mažiau klaidų, sugebėsite apibūdinti žmones ir aplinką. Klausymo pratimai padės lavinti Jūsų bendravimo įgūdžius ir lengviau suprasti anglakalbių kalbos ypatumus.

PRE-INTERMEDIATE LYGIS

Pre-Intermediate (A2) lygio studentai moka paklausti, atsakyti į klausimus, tačiau kalbant sudėtingesnėmis temomis dar trūksta platesnio žodyno. Mokate taikyti atitinkamus laikus, tačiau vis dar darote klaidų.

Baigus Pre-Intermedia lygio kursą Jūs mokėsite: palyginti objektus, apibūdinti patirtį, norus, svajones, sudaryti rišlius sakinius spontaniškose situacijose, išmoksite sudėtingesnių žodžių, taikydami laikus, darysite vis mažiau klaidų. Keliaudami sugebėsite susidoroti su netikėtomis situacijomis ir palaikyti pokalbį anglų kalba.

INTERMEDIATE LYGIS

Intermediate (B1) lygio studentai žino daugelį gramatinių struktūrų, tačiau kartais vis dar iškyla abejonių dėl taisyklingo sakinio sudarymo. Reikia geriau įsisavinti tai, ką mokte, atlikti daugiau praktinių užduočių.

Baigus Intermedia lygio kursą Jūs: patobulinsite kalbos sklandumą, klausymo ir rašymo įgūdžius, išmoksite rašyti draugiškus ir oficialius laiškus, suprasite sudėtingesnes temas ir terminus. Mokėsite laisvai bendrauti su atvykusiais svečiais tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis, gebėsite rengti ar atšaukti susitikimus bei trumpai pagrįsti ar paaiškinti nuomones ir planus.

UPPER-INTERMEDIATE LYGIS

Upper-Intermediate (B2) lygio studentai supranta sudėtingus tekstus tiek specifinėmis, tiek abstrakčiomis temomis, geba laisvai bendrauti ir taisyklingai rašyti, bendraudami su kitataučiais, nejaučia įtampos.

Baigus Upper-Intermedia lygio kursą Jūs mokėsite: laisvai kalbėti sudėtingomis temomis ir išreikšti savo požiūrį, argumentuotai apginti savo nuomonę, vesti derybas, rengti prezentacijas, praplėsite žodyną, naudosite sudėtingas gramatines formas, mokėsite rašyti oficialius laiškus. Gebėsite skaityti autentiškas, anglų kalba parašytas knygas, žiūrėti filmus bei žinias anglų kalba.

ADVANCED LYGIS

Advanced (C1) lygio studentai puikiai supranta gramatines struktūras ir jų funkcijas, geba suprasti sudėtingus tekstus ir jų potekstę, geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais, kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis, laikydamiesi stiliaus ir formos reikalavimų.

Baigus Advanced lygio kursą Jūs: gebėsite laisvai, neieškodami žodžio kišenėje, bendrauti įvairiose verslo, darbo ar laisvalaikio situacijose. Visiškai pasitikinčiai vartosite esamuosius, būtuosius ir būsimuosius laikus neversdami sakinių iš lietuvių kalbos. Lengvai analizuosite, interpretuosite tekstus, knygas, filmus.

PROFICIENCY LYGIS

Proficiency (C2) lygio studentas geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito. Nuosekliai atpasakodamas diskusijas, pasakojimus ar nuomones, geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją, spontaniškai, visiškai laisvai ir tiksliai, perteikdamas reikšmės niuansus, geba išdėstyti savo nuomonę, nuostatas, pažiūras net ir sudėtingose situacijose.